Poslovi iz oblasi prevođenja i sudskog tumačenja

Ne bez razloga, tek jedna od možda najobimnijih oblasti na sajtu poslovi Akademije Oxford jeste i kategorija prevođenje, sudsko tumačenje. Možemo samo da pretpostavimo da za toliku ekspanziju poslova u ovoj kategoriji treba zahvaliti ne samo činjenici da sve veći broj stranaca, ali i kompanija iz inostranstva dolazi u našu zemlji, ali i tome što se mnogi naši ljudi odlučuju da školovanje, posao i život uopšte nastave u nekoj drugoj zemlji, pa se samim tim i povećava potreba za uslugama koje pružaju prevodioci i sudski tumači za različite jezike.

U principu, od kandidata koji konkurišu na poslove u kategoriji prevođenje, sudsko tumačenje u okviru sajta poslovi Akademije Oxford se zahteva posedovanje diplome Filološkog fakulteta određenog smera, odnosno dokaz relevantne institucije o posedovanju visokog nivoa znanja konkretnog jezika.

Nivo znanja bilo kog jezika koji oni poseduju mora biti u potpunosti usklađen sa pravilima CEFR – a, što je isto tako vrlo čest zahtev poslodavaca u okviru ove oblasti. Isto tako se često od potencijalnih kandidata koji su zainteresovani za poslove kategorije prevođenje, sudsko tumačenje  na našem sajtu zahteva i relevantno radno iskustvo, kako na poslovima prevođenja različitih sadržaja, tako i na poslovima overavanja dokumenata na određenom jeziku.

Vrlo je važno da svaki kandidat koji želi da konkuriše na posao sudskog tumača za određeni jezik ima i Rešenje o postavljenju sudskog tumača za taj jezik, što je zapravo jedini validan dokument koji izdaju nadležne službe naše zemlje i kojim se kandidatu dozvoljava da vrši overu dokumenata na konkretnom jeziku. Takođe, kada su u pitanju poslovi sudskog tumača vrlo često se kao poseban, mada uglavnom nije obavezujući zahtev, iznosi i poznavanje nekog drugog stranog jezika. Podrazumeva se da je kandidat koji konkuriše za ovo radno mesto osposobljen kako za overavanje dokumenata, tako i za pružanje usluga usmenog prevoda, odnosno da može da izvrši uslugu koju inače vrši sudski tumač u usmenom smislu, kada to zahteva klijent.

Od kandidata koji konkurišu na poslove prevodioca za određene jezike, koje će sasvim sigurno pronaći u kategoriji prevođenje, sudsko tumačenje na sajtu poslovi Akademije Oxford se takođe očekuje da poznaju prevođenje sa određenog jezika na srpski i sa srpskog na taj jezik, kako u pisanoj formi, tako i u usmenoj. A često se može sresti i zahtev koji se odnosi na poznavanje nekog drugog stranog jezika na visokom nivou, što se zapravo uzima kao prednošću za konkurisanje na ovu radnu poziciju.

U zavisnosti od institucije koja raspisuje oglas, zavisiće i posebne veštine koje se zahtevaju od kandidata, ali se najčešće pominju komunikativnost, organizovanost i profesionalizam, zatim poštovanje zadatih rokova za izradu prevoda ili overe, kao i spremnost za rad pod pritiskom i poštovanje kratkih rokova, ako to očekuju klijenti.

Gotovo svaki poslodavac u ovoj oblasti podrazumeva da je kandidat kroz navedeno radno iskustvo stekao znanja u obradi različitih vrsta sadržaja, bilo da su u pitanju dokumentacije različitih vrsta,  odnosno dokumenta ili tekstovi, internet sajtovi i knjige, kao i reklamni, video i audio materijali, te bilo koji druge vrste sadržaja.

Posebno napominjemo da sajt poslovi Akademije Oxford svim kandidatima koji su zainteresovani za pretragu kategorije prevođenje, sudsko tumačenje nudi i mogućnost da to uradi umesto njih, odnosno da im poslovi iz izabrane kategorije stižu na mail, a uz pomoć prijavljivanja na mejling listu sajta.

Opšta je preporuka da ispoštujete u potpunosti sve zahteve koji su navedeni u konkretnom oglasu,  kako biste izbegli razočarenje, odnosno da poslodavac vašu prijavu ne smatra kompletnom. Jer,  iako mnogi od njih neće navesti u oglasu, to se gotovo podrazumeva da prihvataju samo one prijave koje sadrže uz CV i kopije svih dokumenata koji su navedeni u uslovima za konkurs.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com