Poslovi iz oblasti tekstilne industrije

Iako je najzastupljeniji posao u okviru kategorije tekstilna industrija na sajtu poslovi Akademije Oxford sasvim sigurno diplomirani tehnolog, odnosno inženjer tekstilne industrije, ne treba zaboraviti da postoji i zanimanje tekstilnog tehničara, koje je takođe vrlo traženo i od strane poslodavaca, ali i od strane zainteresovanih kandidata.

Ništa nije pronađeno

A u zavisnosti od odabira radne pozicije zavisiće i zahtevi poslodavca vezano za formalno obrazovanje, mada se u većini slučajeva zahteva diploma srednje tekstilne škole za poslove tekstilnog tehničara, odnosno diploma Tehnološkog fakulteta, to jest VI stepen stručne spreme. U ovu grupu zanimanja spada čak i modni dizajner, odnosno dizajner tekstila koji se takođe može svrstati i u kategoriju umetnost.

Osnovni zadatak osobe koja je zaposlena na poziciji inženjera tekstilne tehnologija jeste organizacija, ali i koordinacija proizvodnje u oblasti tekstilne industrije, a poseban segment se odnosi i na dizajniranje tekstila i odeće. Diplomirani tehnolog osim organizatorskog dela treba i da maksimalno bude upoznat sa samim tokom proizvodnog procesa, ali i odnosima u kolektivu, te da ima blisku saradnju sa menadžmentom kompanije. A podrazumeva se da je on upućen u sve podatke vezano za tržište tekstilne industrije, te da se bavi i izradom crteža, ali i modela kako za tkanine, tako i odevnih predmeta.

Obično se od posebnih veština zahteva da kandidati koji konkurišu na poslove u okviru kategorije tekstilna industrija na sajtu poslovi Akademije Oxford imaju odlično čulo vida, te da imaju sposobnost adekvatnog razlikovanja boja i brojnih njihovih nijansi, ali i da lako uočavaju detalje,  odnosno da su spremni za timski rad, kao i da poseduju visok nivo komunikacijskih veština. Takođe, od potencijalnih kandidata na ovim radnim pozicijama se zahtevaju i odlične organizatorske sposobnosti, ali i lako uspostavljanje komunikacije sa ostalima u timu, kao i poznavanje tržišta za plasiranje tekstilnih proizvoda. A deo ovog posla koji je vezan za oblast dizajna svakako se očekuje da su savladali svi kandidati koji apliciraju za ove poslove, jer se sa time upoznaju i tokom srednje škole, odnosno fakulteta.

Takođe treba pomenuti da u oblasti tekstilne industrije spadaju i modelari, odnosno radne pozicije šivača, to jest šnajdera i radnika na šivenju. A ovo su manje – više sve slične pozicije, mada se razlikuju u odnosu na to da li je njihova dužnost samo spajanje različitih delova odeće ili, pak šivenje čitavih modela. U principu od kandidata koji su zainteresovani za apliciranje na pomenute pozicije koje nudi kategorija tekstilna industrija na sajtu poslovi Akademije Oxford se najčešće zahteva određeni nivo iskustva u radu na određenoj radnoj poziciji. Za ove poslove se uglavnom u oglasima može naći podatak da je potreban probni rad i to najčešće u trajanju od mesec dana, koji većina poslodavaca plaća prema minimalnoj ceni rada, ali to ne mora biti njihova obaveza.

Ponekad se može dogoditi da potencijalni poslodavac ne zahteva od kandidata dostavu radne biografije, odnosno CV – ja elektronskim putem, već da želi da to bude poslato preporučenom poštanskom pošiljkom, a ima i onih poslodavaca koji nude poslove u okviru kategorije tekstilna industrija na našem sajtu koji ne prihvataju uopšte slanje prijava, već organizuju intervjue za posao na koje treba da dođu svi zainteresovani kandidati. Oni u oglasima mogu da navedu tačno vreme, te  datum i adresu, a mogu i jednostavno da navedu broj telefona za kontakt, pa kandidati koji su zainteresovani treba da pozovu i informišu se kada će biti održan razgovor za posao.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com