Poslovi u Nemačkoj

Mnogi od nas su svedoci sve lošijeg materijalnog položaja mnogih stručnjaka, a posebno onih koji se bave zanimanjima u okviru medicinske struke. Zato i ne čude zvanični podaci da je sve veći broj ljudi koji poseduju neku od diploma u okviru ove struke, a koji se odlučuju da svoju karijeru i život nastave u nekoj drugoj zemlji, odnosno tamo gde će se prema njima obraćati sa poštovanjem i gde će moći da rade posao za koji su se dugi niz godina školovali i to u uslovima koji su mnogo bolji nego što su trenutno u našj zemlji.

Ipak, činjenica je da nije dovoljno samo poželeti da se preselite u, recimo Nemačku i da vas tamo čeka sve najlepše. Potrebno je mnogo strpljenja, potrage za validnim informacijama, učenja jezika, polaganja ispita za sticanje međunarodno priznatih sertifikata i još mnogo toga da bise dobili posao u Nemačkoj. Srećom po vas, došli ste na pravo mesto, jer zahvaljujući činjenici da Akademija Oxfod ima poslovne veze i vam granica naše zemlje, u prilici smo da svim zainteresovanim klijentima ponudimo šansu da pronađu zaposlenje na teritoriji ma koje nemačke pokrajine.

A ako ste se i vi, kao i mnogi pre vas već naslušali priča da se poslovi u Nemačkoj ne dobijaju baš tako jednostavno, pravo je vreme da kontaktirate bilo koju od naših poslovnica koje su smeštene na lako dostupnim lokacijama u brojnim gradovima širom naše zemlje i zakažete intervju sa visokokvalifikovanim stručnjacima koji su članovi našeg tima.

Uslov da biste mogli da se prijavite za intervju za posao u Nemačkoj, koji pružamo u saradnji sa našim partnetima iz ove zemlje, jeste da posedujete potvrdu o kvalifikacijama. A pod tim mislimo na diplomu srednje medicinske škole, odnosno diplomu medicinskog fakulteta ili licencu za obavljanje posla lekara. Bez obzira da li ste završili srednju medicinsku školi, odnosno medicinski fakultet ili ste, pak specijalizirali, budite uvereni da ćete vrlo brzo biti obradovani dobrim vestima. Naravno, pod uslovom da uspešno prođete intervju koji se u zakazanom terminu obavlja sa timom stručnjaka posebno obučenih za odabir kadrova i to u ma kojoj od preko 20 naših poslovnica.

Vrlo je važno da znate i to da je čak i za obavljanje prakse na teritoriji Nemačke neophodno znanje jezika, a najčešći uslov koji poslodavci postavljaju jeste B 1 nivo znanja. Podrazumeva se da znanje jezika samo po sebi nije dovoljno, te da je neophodno i da kandidati poseduju validan dokaz za to, odnosno isključivo sertifikat o nivou znanja nemačkog jezika, a najbolje je da to bude Austrijska jezička diploma (Österreichisches Sprachdiplom), koja je priznata u mnogim institucijama u okviru nemačkog govornog područja. Ni u kom slučaju se ne priznaje potvrda o polaganju ispita, jer je jedino posedovanje ÖSD sertifikata za nivo B 1 potrebno da bi kandidat mogao da konkuriše na određeno radno mesto u okviru medicinske struke. A kako je Akademija Oxford od 01.01.2016. godine i zvanično ovlašćen test centar za polaganje ovog ispita, to je dovoljno samo da se prijavite na propisan način i da izađete na ovaj ispit. U slučaju da vaše znanje nemačkog jezika nije dovoljno da biste mogli da polažete ispit za B 1 nivo, uvek možete da upišete pripremnu nastavu za polaganje ÖSD ispita, koju takođe organizujemo.

Uzevši u obzir da se neretko događa da nam se obraćaju i oni kandidati koji poseduju međunarodno priznat sertifikat o nivou znanja nemačkog jezika koji žele da preko nas pronađu posao u Nemačkoj, u prilici smo da njima ponudimo specijalističke kurseve nemačkog jezika ili konverzacijske, na kojima će svoja znanja ovog jezika iz oblasti medicine da usavrše.

Svako koga zanimaju poslovi u Nemačkoj mora da zna i to da je neophodno da nakon što izvrši prijavu u jednoj od naših poslovnica, ima obavezu da podnese dokumenta kojima potvrđuje nivo svoje stručnosti, odnosno važeći  ÖSD sertifikat o poznavanju nemačkog jezika minimum B 1 nivoa, kao i potvrdu o neosuđivanosti. Podrazumeva se da kandidati dostavljaju svoju radnu biografiju, odnosno CV, te ukoliko je moguće, donose i potvrde o radnom iskustvu. Mada radno iskustvo nije uslov za dobijanje posla u ovoj zemlji, kao i u svakoj drugoj, smatra se svojevrsnom prednošću. To isto se odnosi i na nivo poznavanja jezika, budući da je nivo B 1 minimalan nivo za dolazak na intervju kod nas, ali se znanje nekog višeg nivoa svakako smatra prednošću.

Intervju za odabir kadrova koji Akademija Oxford organizuje u saradnji sa partnerima iz Nemačke traje ne duže od 30 minuta, a vrsta intervjua se može razlikovati u odnosu na stručne kvalifikacije prijavljenog kandidata, te zahteva poslodavaca iz Nemačke. U većini slučajeva podrazumeva razgovor, odnosno odgovaranje na pitanja koja su vezana, kako za lični život kandidata, tako i za situacije u kojima se nalazio u poslovnom okruženju, a na osnovu kojih se donosi zaključak o njegovom mogućem ponašanju i reakcijama u budućnosti, što spada u domen posebne grane psihologije. Svakako u zavisnosti od zahteva naših ino partnera, može da dođe i do izmene uobičajenog načina testiranja.

A ono što verovatno svako koga zanimaju poslovi u Nemačkoj želi da zna se odnosi i na plaćanje naših usluga. Mada je uobičajeno da se u ovakvim situacijama uzima provizija od kandidata, Akademija Oxford posluje po drugačijem principu, te zainteresovani kandidati nemaju nikakvih finansijskih obaveza prema nama. Vaše je samo da obezbedite važeće dokumente i prijavite se na intervju u okviru naših poslovnica, dok je sve ostalo naša briga.

Imajte na umu i činjenicu da  ÖSD sertifikat o nivou poznavanja nemačkog jezika ima doživotnu važnost, mada u praksi mogu da budu prisutni i zahtevi da ovaj ispit nije položen pre više od dve godine. Takođe, vrlo je važno da na vreme počtene da pripremate svu dokumentaciju koja će vam biti potrebna, a koja se uglavnom razlikuje od bolnice do bolnice, odnosno bilo koje institucije u kojoj ćete eventualno biti zaposleni. Mada, najčešće se traže diplome i dodaci diplomi, odnosno svedočanstva o završenim razredima srednje medicinske škole, ali i potvrda o neosuđivanosti, te u pojedinim slučajevima i potvrda o nakažnjavanju. Naravno, da biste mogli da aplicirate za bilo koji posao na teritoriji ove zemlje, a nakon što prođete naš intervju za odabir kandidata, neophodno je i da priložite pasoš, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, po potrebi, odnosno u slučaju da je kandidat udajom pomenio prezime. Sva ova dokumenta se prilažu prevedena sa srpskog na nemački jezik, a uz to moraju da budu overena i pečatom zvaničnog sudskog tumača. Za neka od njih se zahteva i overa haškim Apostille pečatom, za koju su isključivo zaduženi pravosudni organi Republike Srbije. Međutim, sama činjenica da čitate ovaj tekst je dovoljan razlog da uopšte ne brinete, jer Akademija Oxford na vaš zahtev može da izvrši ove usluge, osim naravno overe Apostille pečatom, mada će i u tom slučaju naši prevodioci i sudski tumači učiniti sve što je do njih da vam maksimalno pomognu.

U sluačaju da želite posao u Nemačkoj i to u oblasti medicine, budite slobodni da već danas kontktirate jednu od brojnih poslovnica, koje se nalaze u skoro svim i većim i manjim gradovima u zemlji, kako biste se sa našim predstavnikom u odabranom gradu, dogovorili oko svih detalja!

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com