Ostali poslovi

Kada su u pitanju oglasi koje možete pronaći u okviru kategorije ostalo na sajtu poslovi Akademije Oxford, morate znati da se tu svrstavaju sve one radne pozicije koje nisu decidno vezane ni za jednu od mnogobrojnih kategorija.

A to se najčešće odnosi na poslove prodaje u specijalizovanim radnjama, poput recimo oglasa za prodavca u prodavnici zdrave hrane, te fotografskoj radnji, ali i u prodavnicama prehrambene robe. Takođe, u ovu oblast spadaju i poslovi poput onih koji se odnose na lepljenje deklaracija, ali i radnika u picerijama i specijalizovanim prodavnicama sendviča. Uz to, u ovu kategoriju se vrlo često svrstavaju i oglasi za radnike u piceriji, ali i vozače – dostavljače pica, te radnike za deljenje flajera, lepljenje deklaracija i slični poslovi.

Samim tim što je u pitanju kategorija u kojoj se mogu pronaći oglasi za poslove iz različitih kategorija, zahtevi poslodavaca isključivo zavise od zadataka samog radnog mesta. Tako se, recimo za radnike koji žele da lepe deklaracije ili dele reklamne letke i flajere, ne zahteva ništa od dokumenata, osim želje za radom, jer je za ovakve situacije isključivo važno da je u pitanju osoba koja želi pošteno i krajnje profesionalno da obavi zadate poslove.

Takođe, morate imati u vidu i činjenicu da su oglasi za poslove koje možete pronaći u okviru kategorije ostalo na sajtu poslovi Akademije Oxford vrlo često namenjeni honorarnom angažovanju, a postoje naravno i one radne pozicije koje zahtevaju stalno angažovanje. Takođe, vrlo često se od svih potencijalnih kandidata koji žele da izvrše prijavu za neki od poslova u ovoj kategoriji zahteva i iskustvo u obavljanju sličnih poslova, pa taj zahtev svakako treba imati na umu i prilikom prijave, jer ako ne posdujete iskustvo, a ono se zahteva, u principu ne vredi ni da konkurišete na takve oglase, jer poslodavci obično ne uvažavaju takve prijave.

U principu, svaki od poslodavaca koji objavi oglas za posao vezano za kategoriju ostalo na sajtu poslovi Akademije Oxford od prijavljenih kandidata očekuje da ispunjavaju sve zahteve koji su u oglasu navedeni i što se tiče posedovanja određenog stepena stručne spreme i što se tiče posebnih sposobnosti, to jest poznavanja rada na računaru ili, pak određenog stranog jezika, koji je i naveden u oglasu. Neretko se događa i da je naveden zahtev koji podrazumeva poznavanje rada na fiskalnoj kasi, što je naročito važno za radne pozicije poput prodavca u prodavnici zdrave hrane ili, pak fotografskoj radnji, recimo. A kako u ovu grupu poslova spadaju i oni koji se odnose na radno mesto prodavca u prodavnicama alata ili tehničke robe, vrlo često potencijalni poslodavci iznose ne samo zahtev vezan za iskustvo u prodaji pomenutih proizvoda, već i zahtev za odličnim poznavanjem asortimana.

Takođe, kod oglasa koje nudi kategorija ostalo na sajtu poslovi Akademije Oxford je jedan od vrlo čestih uslova vezan i za prijavu, a u smislu da se od kandidata ne očekuje da pošalju svoju radnu biografiju, to jest CV, već da dođu na razgovor za posao koji organizuje poslodavac za sve zainteresovane kandidate. Obično se u takvim situacijama već u oglasu navodi tačan datum i vreme, kao i adresa na kojoj će biti održan razgovor za posao, mada postoje i oglasi u kojima je dat samo broj telefona za sve potrebne informacije, kada je potrebno da svaki zainteresovani kandidat  kontaktira poslodavca, kako bi saznao kada se i gde organizuje razgovor za prijem novih kandidata.

Svi potencijalni kandidati koji su u potrazi za zaposlenjem koje je vezano za kategoriju ostalo mogu da izvrše vrlo jednostavno i prijavu na mejling listu sajta poslovi Akademije, te da time omoguće primanje poslova iz ove ili bilo koje druge kategorije na mejl.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com