Poslovi iz oblasti menadžmenta (srednji)

Kako se oblast menadžmenta deli prema hijerarhiji na niži, odnosno Lower, srednji (Middle), te Strategijski, odnosno Top menadžment, sasvim je jasno i da je na sajtu poslovi Akademije Oxford u potpunosti ispoštovana ova podela, a sve zarad bolje preglednosti.

Ništa nije pronađeno

Tako se, recimo kategorija menadžment – srednji odnosi na sve one radne pozicije koje su, ujedno i mnogo traženije na tržištu rada, jer su znatno niži zahtevi nego za pozicije koje se odnose na Top menadžment. Najčešće, u ovu grupu spadaju svi oni poslovi koji su vezani za proces upravljanja standardnim, dnevnim aktivnosti u okviru određene kompanije, poput recimo brend menadžera, ali i  regionalnog i finansijskog menadžera. Takođe, u ovu grupu zanimanja spadaju i menadžeri prodaje i veleprodaje, odnosno menadžer ljudskih resursa (HR menadžer), ali i menadžer logistike.

Vrlo je važno u ovim oblastima razlikovati i radnu poziciju u fizičkom smislu, pa tako recimo ako je HR menadžer zadužen za zapošljavanje samo u centrali kompanije, onda takve oglase možete naći u okviru kategorije menadžment – srednji na sajtu poslovi Akademije Oxford, a ukoliko je na poziciiji Senior HR managera, odnosno onoga koji je zadužen za zapošljavanje na nivou cele kompanije, te svih njenih ispostava, onda se lako može dogoditi da se ova pozicija smatra Top menadžmentom. Bilo kako bilo, možete biti sigurni da ćete na sajtu poslovi Akademije Oxford naći najbolju ponudu svih trenutno važećih oglasa u okviru oblasti srednji menadžment.

Kada su u pitanju zahtevi za radne pozicije u ovoj oblasti, sasvim sigurno je najvažnije iskustvo koje svi potencijalni kandidati poseduju u obavljanju sličnih poslova, ali i poznavanje barem jednog stranog jezika i to najčešće engleskog. A to podrazumeva umeće i usmene, ali i pisane komunikacije, mada se lako može dogoditi da se od zainteresovanih kandidata može zahtevati i poznavanje nekog drugog stranog jezika, a sve u zavisnosti od toga u čijem je vlasništvu određena kompanija, te u kojoj zemlji bi trebalo da se obavlja posao, to jest u skladu sa time iz kojih zemalja dolaze poslovni partneri te kompanije. Ipak, u većini slučajeva poslodavci koji objavljuju oglase u okviru kategorije menadžment – srednji na sajtu poslovi Akademije Oxford navode da se od kandidata zahteva poznavanje engleskog jezika, dok je poznavanje drugog jezika svakako prednost.

U zavisnosti od poslova koje podrazumeva određena radna pozicija, zavisiće i zahtev koji se odnosi na formalno obrazovanje kandidata, ali se u većini slučajeva zahteva Vi ili VII stepen stručne spreme u oblasti ekonomije, marketinga, kao i prava i nekih drugih oblasti.

Ipak, pored formalnog obrazovanja i iskustva, od potencijalnih kandidata koji žele da konkurišu za poslove vezane za oblast menadžmenta na srednjem nivou se uglavnom zahteva visok stepen organizovanosti, te samoincijative, kao i izuzetna elokventnost i visoko razvijene komunikacijske veštine. Znanje rada na računaru je obavezno u ovoj oblasti, a podrazumeva se i da su potencijalni kandidati za ova radna mesta aktivni korisnici interneta. Pojedini poslodavci mogu da u oglasu navedu i zahtev koji se odnosi na posedovanje vozačke dozvole B kategorije, ali i poznavanje tenderske ili neke druge dokumentacije, a sve u skladu sa zadacima radnog mesta za koje se konkuriše.

Kako biste izbegli nepotrebno gubljenje vremena, važno je da sa posebnom pažnjom pročitate oglase koje ćete naći u okviru kategorije menadžment – srednji na sajtu poslovi Akademije Oxford, pa kada pronađete onaj čije zahteve potpuno zadovoljavate, možete da izvršite prijavu, stim da je vrlo važno i da tom prilikom ispoštujete sve što je u njemu navedeno, a što se odnosi na način slanja potrebnih dokumenata. Najčešće, poslodavci u ovoj oblasti od kandidata ne traže samo CV, odnosno radnu biografiju, već i propratno pismo, pa je dobro da primenite uobičajenu formu za pisanje ovog materijala.

Takođe napominjemo i da imate mogućnost da se prijavite na našu mejling listu, te da vam svi aktuelni poslovi iz ove, ali i ma koje druge kategorije na našem sajtu stižu na mejl.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com