Poslovi iz oblasti zaštite životne sredine

Iako je oblast zaštite životne sredine u našoj zemlji čini se ne tako dovoljno razvijena, kao što je to slučaj u svetu, ne može se osporiti činjenica da kategorija zaštita životne sredine na sajtu poslovi Akademije Oxford iz dana u dan ima sve više oglasa za posao. A oni se odnose na zanimanja poput tehničara zaštite životne sredine ili, pak analitičara zaštite životne sredine, mada su u pitanju prilično nova zanimanja u našoj zemlji. Ipak, postoje poslovni subjekti koji imaju potrebe i za radnicima ovih profila, jer tu pored ostalih spada i tehničar zaštite od požara, koji je ujedno i jedno od najtraženijih zanimanja u ovoj oblasti.

Ništa nije pronađeno

Kandidati koji žele da konkurišu na radnu poziciju tehničar zaštite od požara bi trebalo da poseduju diplomu jedne od srednjih škola u našoj zemlji u kojima postoji smer tehničar zaštite od požara, a one se nalaze ne samo u Beogradu, odnosno u Zemunu, Nišu i Temerinu. Osnovni zadatak kandidata koji konkurišu na ove radne pozicije jeste da vode računa o zaštiti ljudi, ali i o zaštiti  materijalne imovine od požara. Oni bi trebalo da poseduju i znanja iz oblasti međunarodno priznatih standarda koji se tiču segmenta zaštite od požara, ali i da su upoznati sa adekvatnim reagovanjem u svim kriznim situacijama, odnosno olujama, poplavama i drugim prirodnim, ali i ostalim katastrofama.

A šta se tiče radne pozicije tehničar za zaštitu životne sredine, osim u Beogradu, ovaj smer je prisutan i u mnogim drugim školama širom naše zemlje, tako da postoji veliki broj kandidata koji mogu da apliciraju na poslove u okviru kategorije zaštita životne sredine na sajtu poslovi Akademije Oxford. Osnovni zadatak kandidata koji poseduju diplomu sa zvanjem tehničar za zaštitu životne sredine jeste da vode računa odnosno mere i procenjuju intenzitet zagađenja životne sredine, a na osnovu jasno propisanih standarda. Oni su takođe upoznati i sa svim standardima i propisima na međunarodnom nivou, a koji se tiču zaštite životne sredine, te vode računa i o adekvatnom čuvanju,  odnosno odlaganju otpadnih materijala. Njihovi radni zadaci se svode na ispitivanje ne samo vazduha, već i zemljišta i vode, ali i pribavljanje podataka o nivou zagađenja, te komunikacija sa različitim državnim organima i ostalim bitnim institucijama. Upravo iz tog razloga, vrlo često  mnogi poslodavci koji raspisuju oglase za obavljanje ovih poslova, od kandidata koji na njih konkurišu zahtevaju analitičnost, preciznost, ali i odlične organizacione, to jest komunikacione veštine. Takođe se podrazumeva da oni treba da poseduju visok stepen računarske pismenosti, te da znaju da rade ne samo u Microsoft programima Word i Excel, već i u mnogim drugim specijalizovanim programima, kao i da su aktivni korisnici interneta. A što se znanja jezika tiče, kandidati bi trebalo da poseduju znanje makar engleskog i to govornog i pisanog, mada u zavisnosti od zemlje u kojoj bi trebalo da obavljaju posao zavisiće i uslov o poznavanju određenog stranog jezika. Mnogi poslodavci zahtevaju i da kandidati poseduju određeni nivo iskustva, a u svakom od oglasa u okviru kategorije zaštita životne sredine na sajtu poslovi Akademije Oxford se jasno navodi i o kolikom periodu je reč.

Nudimo vam i mogućnost da aktuelne oglase iz ove kategorije dobijate preko mejla i to jednostavnim prijavljivanjem na mejling listu na našem sajtu.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com