Poslovi iz oblasti trgovina i prodaja

Jedna od najobimnijih oblasti na sajtu poslovi Akademije Oxford sasvim sigurno je i kategorija trgovina, prodaja. A u nju spadaju neka uobičajena zanimanja, poput prodavca, kasira, akvizitera i  komercijaliste, ali i neka koja nisu tako često tražena, kao što su horeca menadžer ili tajni kupac. Takođe u ovu grupu poslova spadaju i poslovođa prodajnog objekta, ali i agent za prodaju nekretnina, kao i menadžer prodaje i uvoza, odnosno menadžer nabavke i izvora, te prodajni medicinski predstavnik i komercijalni direktor.

U zavisnosti od radne pozicije zavisiće i zahtevane kvalifikacije za to radno mesto koje mogu da variraju od srednje trgovačke škole, za radno mesto prodavca i kasira, na primer preko, srednje škole nekog drugog smera za akvizitera i komercijaliste, pa do VI i VII stepena stručne spreme najčešće ekonomskog ili pravnog smera, ali neretko i medicinske struke za radna mesta prodajnog medicinskog predstavnika, komercijalnog direktora ili, pak menadžera prodaje i izvoza, te nabavke i uvoza. Upravo zato je i neophodno da svaki kandidat koji je zainteresovan za poslove koje nudi kategorija trgovina, prodaja na sajtu poslovi Akademije Oxford vrlo pažljivo čita sve navedene uslove, te da se javi na onaj oglas u kome zadovoljava sve što je navedeno, uzevši u obzir da potencijalni poslodavci često ne razmatraju prijave koje ne zadovoljavaju navedene uslove.

Najčešće možete naići na oglase koji se odnose na poslove akvizitera u ovoj oblasti, što podrazumeva posao koji može da bude i honoraran. Od kandidata se ne zahtevaju nikakve posebne uslove, osim iskustva u prodaji određene vrste proizvoda. Naravno podrazumeva se da akviziter treba da ima izuzetno razvijene komunikacijske veštine, ali i prezentacione, kao i da je odličan organizator, samostalan, preduzimljivi i prodoran. Često se od kandidata koji želi da konkuriše na poslove akvizitera zahteva i posedovanje vozačke dozvole B kategorije, ali i poznavanje rada na računaru, a ponekad uslov može da se odnosi i na poznavanje engleskog ili nekog drugog stranog jezika.

Slične uslove treba da ispuni i kandidat koji je zainteresovan za posao komercijaliste, ali na nešto višem nivou. Jedna od možda najinteresantnijih zanimanja koje možete pronaći u kategoriji trgovina, prodaja na našem sajtu je i tajni kupac, koji tek doživljava prodor na naše tržište, a podrazumeva da je kandidat dužan da obilazi određene prodajne objekte, te da pribavlja sve potrebne informacije o pružanju usluga u njima, a po planu koji mu je dat od strane poslodavca, nakon čega treba da napiše izveštaj, pa se podrazumeva da ima na prvom mestu dobro pamćenje, ali i da je objektivan, jer to iziskuju zadaci ovog radnog mesta.

Što se tiče viših pozicija u okviru trgovine i prodaje, jedan od najčešćih poslova svakako je menadžer nabavke i uvoza, od koga se zahteva posedovanje diplome najčešće ekonomskog fakulteta, ali i spremnost za usavršavanje, odnosno analitičnost. Kandidat koji je zainteresovan za obavljanje ovog posla bi trebalo da zna govorni i pisani engleski jezik, ali i da poseduje odlično znanje rada na računaru, te da je upoznat sa oblašću prava i ekonomije, kao i da poseduje pregovaračke veštine, samoinicijativu i da je u potpunosti upoznat, ali i ovladao svim pravilima poslovnog bontona.

Još jedna česta radna pozicija koju nudi kategorija tr,govina i prodaja na sajtu poslovi Akademije Oxford jeste i prodavac, što obuhvata širok spektar poslova, Njegova dužnost jeste da brine o prijemu robe, odnosno njenom skladištenju i održavanju, kao i da zna da je razvrsta. Podrazumeva se da prodavac izlaže robu, te izlazi u susret zahtevima kupaca sa kojima je u direktnom kontaktu, a od njega se očekuje i poznavanje rada na fiskalnoj kasi, znanje rada na računaru, te posedovanje znanja barem jednog stranog jezika, a u zavisnosti od zemlje u kojoj se posao obavlja zavisiće i zahtev za poznavanjem stranog jezika.

Najvažnije je da maksimalno korektno odgovorite na sve zahteve radnog mesta, odnosno oglasa koji pronađete u ovoj kategoriji na našem sajtu. A imate mogućnosti da izvršite prijavljivanje na našu mejling listu, kako bi vam svi poslovi iz odabrane kategorije stizali na mejl.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com