Poslovi iz oblasti obezbeđenja i zaštite na radu

Dobro je poznat podatak da se u našoj zemlji sve više pružaju usluge kako fizičkog, tako i tehničkog obezbeđenja, pa zato i ne čudi što se javlja sve veća potreba za radnicima obezbeđenja. Ipak, ovo je tek jedan segment koji pokriva kategorija obezbeđenje, zaštita na radu na sajtu poslovi Akademije Oxford, jer u njoj svi kandidati koji su zainteresovani za ove poslove mogu pronaći i oglase za radnu poziciju referenta zaštite na radu, ali i referenta zaštite od požara, odnosno vatrogasca, kao i one oglase koji su anmenjeni za lica zadužena za bezbednost i zdravlje na radu. Sva pomenuta zanimanja, ali i mnoga druga spadaju u ovu kategoriju.

Ništa nije pronađeno

Da biste mogli da konkurišete za bilo koji od ovih poslova, najpre je potrebno da imate formalno obrazovanje, odnosno diplomu srednje škole ili fakulteta, a u zavisnosti od zadataka koje predviđa određeno radno mesto. Međutim, uz to je mnogo važnije i da posedujete dokaz o položenom stručnom ispitu za specifičnu oblast, poput recimo stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara za radnike sa stečenim srednjim ili visokim obrazovanjem.

Takođe, od kandidata se vrlo često zahteva i radno iskustvo na sličnim poslovima, a u predviđenom trajanju. Ipak, ono što je još važnije, jeste da su svi kandidati koji su zainteresovani da konkurišu za većinu, ako ne i sve poslove koje će pronaći u okviru kategorije obezbeđenje, zaštita na radu na sajtu poslovi Akademije Oxford dužni da prilikom prijavljivanja dostave i svu prateću dokumentaciju, a pod tim se primarno misli na dokaz da nisu osuđivani, odnosno da protiv njih nije pokrenuta istraga za krivična dela, koja su u nadležnosti tužilaštva ili suda. A to znači da moraju da pribave uverenje o neosuđivanosti, to jest uverenje o nekažnjavanju i to iz nadležnog suda, odnosno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kao i za mnoga druga zvanična dokumenta, tako se i za ova uverenja podrazumeva da ne smeju biti starija od 6 meseci, pa je neophodno da i tome vodite računa prilikom slanja dokumenata potencijalnim poslodavcima. Ukoliko je u pitanju poslodavac koji ne posluje na teritoriji naše zemlje, može se dogoditi i da se za ova dokumenta zahteva i prevod na određeni jezik, kao i njegova i overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača za taj jezik.

U zavisnosti od radnih zadataka koje potencijalni kandidati treba da izvršavaju, može se zahtevati i diploma srednje škole, odnosno fakulteta, a najčešći zahtev se odnosi na posedovanje diplome tehničko – tehnološke struke, odnosno prirodno – matematičke, mada ima i onih poslodavaca koji od kandidata zahtevaju posedovanje diplome određenog stepena medicinske struke.

Gotovo da se podrazumeva da svi potencijalni kandidati koji žele da apliciraju na poslove u ovoj kategoriji, moraju da poseduju i izuzetan nivo komunikativnosti, ali i odgovornosti, te da se od njih očekuje da odlično funkcionišu u timu. Nemojte da vas iznenadi ukoliko u oglasu koji pronađete u okviru kategorije obezbeđenje, zaštita na radu na sajtu poslovi Akademije Oxford stoji da uz radnu biografiju, to jest CV, treba da priložite, pored svih pomenutih dokumenata i propratno pismo, jer to mnogi poslodavci očekuju. Budući da je u pitanju jasno definisana forma ovog dokumenata, od njih se očekuje da je u potpunosti ispoštuju, te da jasno navedu zbog čega su baš oni odličan izbor za obavljanje tog posla, kao i da objasne zašto su se odlučili da konkurišu baš u toj kompaniji za posao. Opšta je preporuka da se ovo pismo sastavi u skladu sa pravilima, te da se navode samo činjenice, kako ne biste rizikovali da vas potencijalni poslodavac uhvati u laži.

A uz sve što smo pomenuli, od kandidata se može očekivati i poznavanje međunarodno priznatih standarda vezanih za oblast obezbeđenje i zaštita na radu, pa čak i posedovanje specijalizovanih sertifikata.

Na sajtu poslovi Akademije Oxford ćete sasvim sigurno pronaći posao koji želite, a koji podrazumeva kategorija obezbeđenje, zaštita na radu, ali je neophodno da na adekvatan način odgovorite na oglas, kako biste i dobili željeno zaposlenje. Uz to, nudimo vam i mogućnost prijave na mejling listu sajta, ako vam je tako lakše.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com