Poslovi iz oblasti menadžmenta (viši) i konstaltinga

Kada je u pitanju oblast višeg, odnosno Top menadžmenta, mora se priznati da u njemu nisu tako brojne radne pozicije kao u okviru nižeg ili srednjeg menadžmenta, jer su u pitanju poslovi u okviru uprave određene kompanije, uzevši u obzir da je osnovni cilj zaposlenih u Top menadžmentu vođenje strategije, odnosno politike jedne kompanije.

Ništa nije pronađeno

A u okviru kategorije menadžment – viši, konsalting na sajtu poslovi Akademije Oxford vas očekuju ne samo oglasi za poslove poput marketing menadžera ili dženeral menadžera (General manager), već i svi oni poslovi koji su vezani za savetovanje, odnosno konsalting. Ove pozicije mogu biti na nižem ili višem nivou, odnosno Junior ili Senior savetnik za marketing, finansije, prodaju, proizvodnju, ali i mnoge druge oblasti.

Od svih kandidata koji su u potrazi za poslovima pri kategoriji menadžment – viši, konsalting na sajtu poslovi Akademije Oxford se svakako očekuje visoko formalno obrazovanje, a najpre VII stepen stručne spreme, dok je vrlo mali broj kompanija koje dozvoljavaju VI stepen stručne spreme za ove poslove. Osnovni razlog za to leži u neospornoj činjenici da su u pitanju izuzetno odgovorne radne pozicije, te da je reč o poslovima koji su primarno usmereni na upravljanje jednom firmom, pa je sasvim logično i da se od od potencijalnih kandidata zahteva najviše obrazovanje.

Pored toga, vrlo bitan zahtev se odnosi i na poznavanje engleskog jezika, kako u pisanoj, tako i usmenoj komunikaciji, ali i na poznavanje nekog drugog, specifičnog jezika, a sve u skladu sa zahtevima same radne pozicije, odnosno zemlje u kojoj se posao obavlja, te zemlje iz koje su mahom poslovni saradnici te kompanije.

Podrazumeva se da svi kandidati treba da imaju izrazito dobro razvijene pregovaračke sposobnosti, odnosno da su maksimalno kvalitetno ovladali veštinama poslovne komunikacije i to prvenstveno u usmenom obraćanju, uzevši u obzir da kategorija menadžment – viši, konsalting na sajtu poslovi Akademije Oxford podrazumeva uglavnom one poslove koji se više rade na ovaj način, nego u pisanoj formi. Uz to, svi kandidati koji konkurišu na radne pozicije u ovim oblastima bi trebalo da poseduju i vozačku dozvolu B kategorije, mada ovaj zahtev ne navode svi poslodavci, iako spada u one koji se smatraju prednošću.

Očekujte da potencijalni poslodavci koji su raspisali konkurs za pozicije u pomenutim oblastima zahtevaju i da na konkurs podnesete ne samo radnu biografiju, odnosno vaš CV, već i propratno pismo. A samim tim što se ovaj dokument piše po tačno utvrđenoj formi, od kandidata se očekuje da je u potpunosti ispoštuje. Naravno, pod uslovom da želi da njegova prijava na željeni konkurs bude prihvaćena kao odgovarajuća, te da bude uzeta u razmatranje od strane potencijalnog poslodavca.

Opšta preporuka za sve one koji žele da se prijave na konkurs za posao koji mogu da pronađu u okviru kategorije menadžment – viši, konsalting na sajtu poslovi Akademije Oxford jeste da se javljaju samo na one oglase čije zahteve zaista i ispunjavaju, jer je to ujedno i najbolji način da poštede sebe odbijanja od strane poslodavaca koji su raspisali oglas, te da izbegnu razočarenje.

Pored toga, posebno napominjemo da na našem sajtu možete da izvršite i prijavu na mejling listu i to na vrlo jednostavan način. Time ćete uštedeti u velikoj meri i svoj trud i vreme, jer nećete morati samostalno da pretražujete sajt poslovi Akademije Oxford, budući da će vam oglasi koji su aktuleni, a koji spadaju u kategoriju menadžment – viši, konsalting stizati elektronskim putem, tako da je vaša jedina obaveza u tom slučaju da u potpunosti ispoštujete sve navedene zahteve i izvršite prijavu na naveden način.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com