Poslovi iz oblasti grafičarstva i izdavaštva

Svi oni poslovi koji su vezani za oblast grafike, te podrazumevaju da se od kandidata očekuje da poseduju diplomu srednje grafičke škole spadaju u kategoriju grafičarstvo, izdavaštvo na sajtu poslovi Akademije Oxford.

Ništa nije pronađeno

Osim onih, da tako kažemo uobičajenih zanimanja u ovoj oblasti, kao što su recimo tehničar za grafičku pripremu, tehničar grafičke dorade, odnosno tehničar štampe i tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda, ovde vas očekuju i oglasi za radne pozicije sitoštampara, ofset mašiniste, pa čak i grafičkog dizajnera, ali i mnoge druge vezane za pomenutu oblast.

U oglasima za mnoga od pomenutih zanimanja se zahteva posedovanje diplome srednje grafičke škole, mada se za neka od njih može jednostavno zahtevati i diploma koju kandidati mogu da steknu i u okviru brojnih ustanova za vanredno obrazovanje, koje su namenjene, pored ostalog i dokvalifikaciji, odnosno prekvalifikaciji.

Specifične radne pozicije, poput grafičkog dizajna, te opretara na specijalnim štamparskim mašinama, zahteva od kandidata posebne sposobnosti. A sve to će poslodavac navesti precizno u oglasu koji nudi kategorija grafičarstvo, izdavaštvo na sajtu poslovi Akademije Oxford, te ćete tačno znati da li zadovoljavate zadate kriterijume ili ne. Neki od oglasa iz ove grupe mogu zahtevati od kandidata čak i diplomu tehničke struke, tako da je najvažnije da sa puno pažnje pročitate oglas, kako biste izbegli rizik da aplicirate bez adekvatne dokumentacije.

Takođe, važno je napomenuti da se u ovim poslovima uglavnom od kandidata zahteva uobičajena kompjuterska pismenost za ta zanimanja, te mahom napredno poznavanje specifičnih kompjuterskih programa, kao što su Corel Draw, AutoCAD, ali i Microsoft Office paket. Budite sigurni da će svaki poslodavac u skladu sa zahtevima radnog mesta i zadataka koje treba da obavljate jasno navesti šta se očekuje od potencijalnih kandidata, kako u smislu poznavanja rada u određenim programima, tako i od posebnih sposobnosti (sklonost ka timskom radu, dinamičnost, inovativnost i slično). A na vama je da realno procenite da li ste baš vi dobar kandidat za konkurisanje na takvu radnu poziciju, odnosno da li želite da se bavite tim poslom, sa jedne strane, ali i da li u potpunosti zadovoljavate zadate kriterijume, sa druge strane. Time ćete u velikoj meri uštedeti vreme i sebi i potencijalnom poslodavcu, koji će uzeti svakako u razmatranje prijavu svih onih kandidata koji odgovaraju zadatom profilu.

Uz to, vrlo je bitno i da ne zaboravite da priložite svu zahtevanu dokumentaciju. Iako ona u većini slučajeva podrazumeva da se zahteva CV, odnosno radna biografija, u okviru kategorija grafičarstvo, izdavaštvo na sajtu poslovi Akademije Oxford možete naići i na one oglase koj izahtevaju dostavu propratnog pisma ili, pak radova u oblasti grafičkog dizajna koje potpisuje kandidat. Podrazumeva se da se od svih kandidata koji žele da se prijave za tu radnu poziciju zahteva da u potpunosti ispoštuju sve navedeno, te da na tačno određen način prilože sva potrebna dokumenta i ostale vrste materijala, uzevši u obzir da poslodavci najčešće prijave koje ne sadrže sve što je navedeno u oglasu ni ne razmatraju, već ih automatski odbacuju kao nekompletne. Baš zato i navode do detalja sve što je potrebno da se priloži od dokumenata i ostalih sadržaja, kako bi se prijava kandidata mogla uzeti u razmatranje.

Ukoliko u okviru oglasa koje možete naći u kategoriji grafičarstvo, izdavaštvo na sajtu poslovi Akademije Oxford postoji samo infromacija o zakazanom razgovoru za posao, to znači da treba u tačno navedeno vreme da se pojavite na navedenoj adresi, te donesete svu dokumentaciju koja je navedena. Takođe, postoje i oni poslodavci koji insistiraju da im se dokumentacija dostavi poštom, mada je to u ovoj grupi oglasa prilično retko.

Bilo kako bilo, važno je da pažljivo pročitate oglas za radnu poziciju za koju ste zainteresovani i da maksimalno korektno na njega i odgovorite, uzevši u obzir da je to najbolji put da vas potencijalni poslodavac uzme za ozbiljno, a u perspektivi i zaposli na radnoj poziciji za koju ste konkurisali.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com