Poslovi iz oblasti psihologije

Danas je naročito poznata i tražena oblast psihologije kada je u pitanju zaposlenje, jer se veliki broj psihologa okreće takozvanom lajf koučingu (life coaching) koji je vrlo popularan. Upravo iz tog razloga i ne čudi podatak da kategorija psihologija na sajtu poslovi Akademije Oxford ima sve više oglasa koji se odnose na one kandidati koji su diplomirali psihologiju, a bave se treninzima iz oblasti lajf koučinga.

Ništa nije pronađeno

U ovu grupu spadaju i poslovi poput diplomiranog psihologa, pa čak i saradnika koji je zadužen za regrutaciju i selekciju novog kadra, što bi donekle moglo da se veže i za oblast ljudskih resursa, ali se ipak zahteva od kandidata diploma psihologije. Vrlo često je u pitanju posebno odgovorna pozicija, tako da ne iznenađuje što se od kandidata zahteva i poznavanje makar engleskog govornog i pisanog jezika, mada se često u oglasima u ovoj kategoriji može pojaviti i zahtev za znanjem nekog drugog stranog jezika i to u zavisnosti od poslodavca, to jest mesta u kome će posao biti obavljan.

U principu, diplomirani psiholog logično mora da poseduje diplomu Filozofskog fakulteta smera psihologije, a smatra se da mora da bude odgovorna osoba koja je spremna za analitičko razmišljanje, te da poseduje odličnu sposobnost izražavanja, kako u pismenom, tako i u usmenom obliku. Takođe od kandidata se zahteva i apsolutna emotivna zrelost, jer je u pitanju osoba koja bi svojim psihološkim savetima trebalo da pomogne svojim klijentima ili kolegama, bez obzira da li radi u većoj ili manjoj firmi. Zapravo, psiholog bi trebalo da se bavi proučavanjem različitih oblika ponašanja, te da je sposoban da ga prouči u skladu sa situacijom u kojoj se našao, ali i kako reaguje na određene situacije, bez obzira da li se u njima našao svojom voljom ili ga psiholog uz pomoć različitih psiholoških alata stavlja u takve situacije, kako bi procenio njegovu reakciju.

Potencijalni poslodavci koji objavljuju oglase u kategoriji psihologija na sajtu poslovi Akademije Oxford najčešće od kandidata zahtevaju određeni nivo iskustva, a sve u zavisnosti od toga da li diplomirani psiholog treba da radi u svojoj struci ili je, pak u pitanju radna pozicija koja je vezana za odabir stručnog kadra u okviru određene kompanije. U tom slučaju diplomirani psiholog tesno sarađuje sa menadžerom ljudskih resursa i ostalima koji su zaposleni u odeljenju HR – a.

Smatra se da svaki kandidat koji želi da aplicira za neki oglas u ovoj kategoriji poznaje i sve metode koji se odnose na testiranje mentalnih sposobnosti, ali i zna na koji način se obrađuju podaci i to najčešće uz korišćenje statističke analize. Vrlo često ćete u ovoj kategoriji pronaći oglase za školske psihologije, stim što se u tom slučaju najčešće od kandidata zahteva da imaju položen i ispit za rad u obrazovnim institucijama, ali i da prilože dokaz da nisu osuđivani, odnosno da nisu kažnjavani, što mogu da učine pribavljanjem uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju u okviru nadležnog suda, to jest Ministarstva unutrašnjih poslova.

Da bi ste se prijavili za posao u ovoj oblasti, neophodno je da obratite naročitu pažnju na sve zahteve koje poslodavac navodi u oglasu koji pronađete u kategoriji psihologija na našem sajtu, te da maksimalno korektno na njih odgovorite. U većini slučajeva su uvek u pitanju vrlo precizno određeni zahtevi, a naročito oni koji se odnose na posebne veštine i osobine koje se očekuju od potencijalnih kandidata, pod kojima se misli najpre na komunikativnost, elokventnost, odnosno sposobnost usmenog i pismenog izražavanja, te odgovornost, samostalnost i mnoge druge slične osobine koje su od presudne važnosti za obavljanje poslova diplomiranog psihologa.

Većina poslodavaca u privatnom sektoru od kandidata koji žele da se prijave na posao u ovoj oblasti zahteva i da uz radnu biografiju, odnosno CV, dostave i propratno pismo u kome bi trebalo da navedu razlog zbog čega se prijavljuju upravo na to radno mesto, kao i razlog zbog koga smatraju da su baš oni podobna osoba za tu radnu poziciju. Savetuje se da i CV i propratno pismo napišete u skladu sa pravilima, te da priložite sva ona dokumenta koja potencijalni poslodavac zahteva u oglasu koji ste pronašli u kategoriji psihologija na sajtu poslovi Akademije Oxford. Upravo to i jeste jedini pravi način da dođete do željenog zaposlenja u ovoj oblasti, jer je dobro poznat podatak da gotovo svaki poslodavac uopšte ne uzima u obzir nijednu prijavu koja ne zadovoljava zahteve koji su navedeni u oglasu.

Takođe svim našim klijentima koji su u potrazi za poslom u ovoj ili bilo kojoj drugoj kategoriji na našem sajtu, pružamo šansu da se prijave kako bi im željeni konkursi stizali putem mejla, čime će maksimalno uštedeti i svoje vreme i svoj trud, te vrlo brzo i lako dođi doći do željenog zaposlenja.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com