Poslovi iz oblasti veterine

Kategorija veterina na sajtu poslovi Akademije Oxford možda nema tako bogatu ponudu kao mnoge druge kategorije, ali se ipak mogu u njoj naći oglasi za poslove veterinarskog tehničara i doktora veterinarske medicine, odnosno veterinara.

Ništa nije pronađeno

A kandidati koji su zainteresovani za rad na pozicijama veterinarskog tehničara bi trebalo da poseduju diplomu srednje specijalizovane škole, budući da je ovo zaposlenje vezano za pružanje pomoći doktoru veterinarske medicine, što znači da su oni zaduženi za pomoć u lečenju povređenih ili obolelih životinja, te da su u potpunosti ovladali ovom materijom, tako da su sposobni da vrše prevenciju prilikom pojave zaraznih bolesti kod životinja, a podrazumeva se i da su upoznati sa svim životinjskim vrstama koje leče, te njihovi odgojem. Određene poslove u okviru struke oni mogu da vrše i bez pomoći doktora veterinarske medicine, a to se prvenstveno odnosi na neke jednostavnije preglede životinja. Takođe se pretpostavlja da mogu da vrše i laboratorijske analize, te da asistiraju doktorima prilikom hirurških operacija. A od kandidata, osim formalnog obrazovanja se očekuje dobro zdravstveno stanje, kao i odlična kondicija, ali i fizička spremnost i koordinisanost pokreta. Smatra se da kandidati koji žele da obavljaju ovaj posao treba da budu emotivno stabilni, ali i da imaju naročito razvijen osećaj dodira, odnosno odličan sluh i vid, pa većina potencijalnih poslodavaca u okviru ovih oglasa za posao koje nudi kategorija veterina na sajtu poslovi Akademije Oxford navodi i zahtev koji se odnosi na posedovanje dokaza o zdravstvenom stanju, ali i radno iskustvo. A koliko će se zahtevati radnog iskustva isključivo zavisi od samog poslodavca, ali obično je u pitanju period od 6 meseci do godinu dana.

Kada je reč o radnoj poziciji doktor veterinarske medicine, odnosno veterinar ova radna pozicija podrazumeva posedovanje diplome Veterinarskog fakulteta, ali i iskustvo u struci. Osnovni zadaci radnog mesta diplomiranog veterinara su pregledi životinja, uspostavljanje dijagnoze, ali i njihovo lečenje se izvođenjem hirurških zahvata, kada je to potrebno. Pored toga, doktor veterinarske medicine bi trebalo i da poseduje dovoljno znanja da može da posavetuje vlasnike životinja o merama predostrožnosti kod različitih oboljenja, a od njega se kao i od svakog lekara osim formalnog obrazovanja očekuje i smirenost i koordinisanost pokreta, odnosno odlična motorička spretnost. Uz to, ponekad potencijalni poslodavci od kandidata koji su zainteresovani za obavljanje poslova doktora veterinarske medicine mogu da zahtevaju ne samo iskustvo u određenom trajanju, već i znanje najmanje engleskog jezika. Isto tako, ponekad se može javiti i zahtev za poznavanjem rada na računaru, a sve zavisi od zemlje u kojoj se obavlja ovaj posao, odnosno kojim jezikom govore vlasnici životinja koje su klijenti te ordinacije.

Posebno je važno da kandidati koji su zainteresovani za poslove u okviru kategorije veterina koji će svakako pronaći na sajtu poslovi Akademije Oxford budu upoznati sa činjenicom da je najvažnije da se pravilno odgovori na zahteve iz oglasa, jer većina poslodavaca i ako to ne naglašava, ne uzima u obzir one prijave koje nisu kompletne, a to znači da treba da prilože apsolutno sva dokumenta koja su u oglasu navedena, ali i da ispoštuju način dostave, jer ima i onih poslodavaca kojima iz nekog razloga ne odgovara dostava dokumenata elektronskim putem, već zahtevaju da to bude slanje na adresu. Može se dogoditi i da u oglasu postoji informacija da će određenog dana biti održan razgovor za posao, bez obzira da li je u pitanju radna pozicija doktora veterinarske medicine ili veterinarskog tehničara, pa se savetuje kandidatima da ispoštuju taj zahtev, jer će jedino tako biti uzeti u obzir od strane potencijalnog poslodavca koji naročito ceni poštovanje svih navedenih zahteva.

Napominjemo i to da na našem sajtu možete da izvršite vrlo jednostavno prijavu na mejling listu, čime dobijate mogućnost da vam aktuelni poslovi koje nudi kategorije veterina stižu i putem mejla.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com