Poslovi Mladenovac

Iako teritorijalno pripada gradu Beogradu, Mladenovac je praktično gledano celina za sebe. U njemu živi blizu 55 hiljada stanovnika, a od prestonice Srbije je udaljen tek oko 50 kilometara.

Mnogi Mladenovčani se odlučuju da ne potraže posao u Mladenovcu, već radije odlaze u obližnji Beograd, kako bi radili, pa zato i nije naročito velika ponuda poslova u ovom gradu, što je donekle i očekivano kada se uzme u obzir ukupan broj stanovnika.

Naravno, na sajtu poslovi Akademije Oxford postoji i kategorija poslovi Mladenovac koja pruža mogućnost svim kandidatima koji su zainteresovani da svakodnevno pretražuju aktuelne oglase za posao u ovom gradu. Oni, tako imaju mogućnost da pretražuju mnogobrojne kategorije, a među oglasima su najzastupljenija zanimanja u oblasti trgovine, administracije, zdravstva i ekonomije. Pored njih, često se pojavljuju i oglasi u oblasti osiguranja, marketinga, te industrije, odnosno obezbeđenja, zaštite na radu, a mogu se pronaći i oglasi u kategoriji prevođenje, sudsko tumačenje za poslove u Mladenovcu.

Kako je zvanična stopa nezaposlenosti na nivou cele Srbije u rasponu od 0 do 25 %, te se taj procent smatra prosečnim, Mladenovac sa stopom od oko 31 % nezaposlenih lica spada među one gradove u kojima je broj nezaposlenih iznad republičkog proseka.

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u ovom gradu je najveći broj onih kandidata čije kvalifikacije su trećeg ili četvrtog stepena, a vrlo je mali procent onih kandidata koji žele da pronađu posao u Mladenovcu, a imaju VI ili, pak VII stepen stručne spreme. Takođe, brojni su i oni kandidati koji ne poseduju nikakve kvalifikacije, odnosno oni koji imaju nizak nivo kvalifikacija, a koji su zainteresovani da pronađu posao u ovom gradu.

Oni kandidati koje zanimaju poslovi u Mladenovcu, imaju mogućnost da pretragom sajta poslovi Akademije Oxford dođu do zaposlenja u željenoj struci. Uopšteno se svima njima preporučuje da sa pažnjom vrše pretragu oglasa na našem sajtu, ali isto tako i da prijavljivanje vrše samo na one konkurse za koje zadovoljavaju sve uslove konkursa. Takođe, klijentima smo omogućili i da se prijave na mejling listu na našem sajtu, kako bi u velikoj meri olakšali potragu za zaposlenjem. Kako je Mladenovac teritorijalno relativno mali, to se vrlo često u oglasima kandidatima zakazuju razgovori za posao, mada ima i onih oglasa u kojima se od zainteresovanih kandidata zahteva da izvrše klasičan način prijavljivanja za odabrani posao u Mladenovcu, a što podrazumeva da pošalju CV i ostalu neophodnu dokumentaciju mejlom ili preko “Pošte Srbije”. Kada se u oglasima navodi zakazano vreme za razgovor, kandidatima se preporučuje da se maksimalno pripreme za pitanja koja mogu da im budu postavljena tom prilikom, te da se blagovremeno raspitaju o poslovanju potencijalnog poslodavca, odnosno da budu tačni, pa čak i da dođu barem 15 minuta pre zakazanog termina za razgovor.

Uz to se preporučuje i da kandidati maksimalno ispoštuju sve zahteve koji su navedeni u odabranom konkursu za posao u Mladenovcu, čak i u onim situacijama kada nisu u potpunosti saglasni sa njima.  Iako obično ne razumeju zbog čega potencijalni poslodavci koji raspisuju konkurs za posao zahtevaju i slanje fotografije, na primer uz CV, moraju znati da sasvim sigurno postoji opravdan razlog za to. A kako većina poslodavaca uopšte ne uzima u razmatranje prijave onih kandidata koje nisu kompletne, to se svakako kandidatima savetuje da ispoštuju čak i ovaj zahtev, a ukoliko je naveden u oglasu za koji žele da konkurišu, kako bi njihova prijava bila uzeta u razmatranje. To isto se odnosi i na sve ostale zahteve koji mogu da se nađu u bilo kom oglasu u okviru kategorije poslovi Mladenovac na sajtu poslovi Akadmije Oxford, a primarno se može sresti zahtev za slanjem kopije vozačke dozvole ili, pak dostava relevantnih dokaza o nivou poznavanja određenog jezika i slični zahtevi, koji zavise od radnih zadataka za predviđenu poziciju.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com