Posao – Sudski tumač za ukrajinski jezik

7758 pregleda0 prijava

Svi kandidati koji ispunjavaju navedene uslove konkursa, a žele da postanu deo tima uspešnih i dinamičnih mladih ljudi, mogu da konkurišu za radno mesto

Sudski tumač za ukrajinski jezik

Broj izvršilaca: 2

Pored posedovanja dozvole za obavljanje poslova overe dokumenata na ukrajinskom jeziku i diplome odgovarajućeg smera na Filološkom fakultetu, Akademija Oxford od prijavljenih kandidata očekuje i maksimalno poštovanje pravila overe različitih dokumenata, kao i zadatih rokova. Svi zainteresovani kandidati nam prijavu mogu dostaviti ili lično i to u jednu od naših poslovnica, koje se osim na nekoliko beogradskih opština, nalaze i u većini gradova Srbije (Čačak, Jagodina, Kraljevo, Novi Sad, Kragujevac, Niš, Čuprija, Subotica i drugi), a imate mogućnost i prijavljivanja elektronskim putem, te slanja zahtevanih dokumenata na mejl poslovi@akademijaoxford.com.

Uslovi konkurisanja:

  • diploma Filološkog fakuteta, ukrajinski jezik i književnost
  • Rešenje o postavljenju sudskog tumača za ukrajinski jezik
  • godinu dana iskustva, minimum na poslovima koji se odnose na overu različitih vrsta dokumenata na ukrajinskom jeziku
  • odlično poznavanje zakona u vezi sa overom dokumenata
  • poznavanje rada na računaru, programi iz Microsoft Office paketa
  • profesionalizam i u radu i u odnosu sa klijentima i kolegama
  • organizovanost, pedantnost, poštovanje rokova
  • spremnost na rad u kratkim rokovima
  • izlazak na teren, ako je potrebno

Dodatne napomene:

Osim zahtevanih dokumenata čije kopije kandidat svakako treba da dostavi, od njega se očekuje i odlično poznavanje pravila overavanja dokumenata, kako onih koja se predaju nadležnim službama (potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja), tako i poslovnih, ali i ličnih dokumenata, te svih vrsta pravnih akata. Kandidati koji konkurišu na radno mesto sudski tumač za ukrajinski jezik u Akademiji Oxford bi trebalo da su upoznati i sa overom medicinske, tenderske, ali i građevinske, odnosno tehničke dokumentacije, te svih onih dokumenata koja imaju veze sa oblašću obrazovanja i nauke.
Apsolutno se podrazumeva da je kandidat obavezan da poštuje politiku zaštite podataka sa kojima dolazi u dodir, odnosno da će poštovati zakletvu koju je polagao pred nadležnim institucijama Republike Srbije kada je i stekao zvanje sudski tumač za ukrajinski jezik.
Ukoliko prijavljeni kandidat, uz ispunjavanje svih navedenih uslova konkursa, poseduje i odgovarajući dokaz o visokom nivou znanja nekog drugog stranog jezika, to jest dokaz da mu je dozvoljeno da vrši overu dokumenata i na tom jeziku, to će biti smatrano prednošću prilikom konkurisanja.
Isključivo one prijave koje budu kompletne ćemo uzeti u razmatranje. Kandidati koji budu ušli u uži izbor će u propisanom roku dobiti obaveštenje o rezultatima konkurisanja.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com