Posao – Sudski tumač za slovački jezik

7923 pregleda0 prijava

Ukoliko i vi želite da postanete deo tima profesionalaca Akademije Oxford, a zadovoljavate navedene zahteve obaveštavamo Vas da je otvoren konkurs za radno mesto:

Sudski tumač za slovački jezik

Broj izvršilaca: 2

Pored diplome katedre za slavistiku, Filološkog fakulteta, smera slovački jezik i književnost, od kandidata se očekuje i posedovanje relevantnog dokaza o dozvoli za obavljanje overe dokumenata na slovačkom jeziku, a podrazumeva se da poseduje visok nivo iskustva u obradi svih vrsta dokumenata, kao i da poslu pristupa profesionalno i da obraća pažnju na zadate rokove, koje u potpunosti poštuje. Kandidati koji smatraju da mogu da ispune naša očekivanja su pozvani da pošalju kopije zahtevanih dokumenata i CV na naš mejl poslovi@akademijaoxford.com odnosno imaju mogućnost i da prijavu donesu direktno u bilo koju poslovnicu Akademije Oxford.

Od kandidata očekujemo:

  • diplomu Filološkog fakuteta, katedra za slavistiku (slovački jezik i književnost)
  • Rešenje o postavljenju sudskog tumača za slovački jezik
  • minimalno godinu dana iskustva na poslovima overavanja dokumenata na slovačkom jeziku
  • odlično znanje odredbi zakona koje su u vezi sa overom različitih vrsta dokumenata
  • odnosvna računarska pismenost
  • profesionalan odnos prema radu, organizovanost, komunikativnost
  • poštovanje zadatih rokova i spremnost za ispunjenje kratkih rokova
  • izlazak na teren, kada je to potrebno

Dodatne napomene:

Kako se od kandidata, uz posedovanje svih navedenih dokumenata, očekuje i relevantno radno iskustvo, to podrazumeva da su prijavljeni u najvećoj mogućoj meri ovladali obradom ličnih dokumenata, odnosno pasoša, vozačke dozvole, lične karte, ali i uverenje o državljanstvu, krštenice i drugih sličnih dokumenata, zatim svih poslovnih i dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja. A isto se podrazumeva i da su upoznati sa procesom overe pravnih akata (presude, licence, sertifikati, žalbe, ugovori, tekovine Evropske Unije i druga), kao i svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama (svi tipovi potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja), ali i tenderske, medicinske, građevinske i tehničke dokumentacije.
Podrazumeva se da će prijavljeni kandidati voditi računa o politici zaštite podataka, to jest da će se ponašati u skladu sa zakletvom koji su položili prilikom sticanja zvanja sudski tumač za slovački jezik.
Ako kandidati, uz poštovanje svih navedenih zahteva ima i važići dokaz ne samo o nivou znanja nekog drugog stranog jezika, već i dokaz da može da vrši overu dokumenata koja su na tom jeziku, to će se biti smatrano prednošću prilikom konkurisanja za ovo radno mesto.
Prihvatamo samo one prijave koje su kompletne, a sve kandidate koji budu ušli u uži izbor ćemo obavestiti o ishodu konkursa u propisanom roku.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com