Posao – Sudski tumač za japanski jezik

7798 pregleda0 prijava

Sa povećanjem zahteva vezano za overu dokumenata na japanskom jeziku u okviru Akademije Oxford javila se potreba za otvaranjem konkursa za radnu poziciju

Sudski tumač za japanski jezik

Broj izvršilaca: 2

Pored adekvatne diplome Filološkog fakulteta, te posedovanja Rešenja o postavljenju sudskog tumača za japanski jezik, od svih zainteresovanih kandidata se očekuje visok stepen iskustva, što podrazumeva poznavanje načina overe različitih tipova dokumenata. U slučaju da smatrate da zadovoljavate opšte uslove ovog konkursa, možete nam dostaviti prijavu lično u bilo koju od preko 20 naših poslovnica, ali je isto tako možete poslati elektronskim putem na mejl poslovi@akademijaoxford.com.

Od kandidata očekujemo:

  • diplomu Filološkog fakulteta, japanski jezik i književnost
  • Rešenje o postavljenju sudskog tumača za japanski jezik
  • najmanje godinu dana iskustva u poslovima overe različitih vrsta dokumenata na japanskom jeziku
  • visok nivo znanja odredbi zakona koje su vezane za poslove overe dokumenata
  • poznavanje rada na računaru, programi u okviru Microsoft Office paketa
  • izuzetno razvijene veštine komunikacije, kolegijalnost
  • spremnost na rad u kratkim rokovima i za izlazak na teren, ako se zahteva
  • visok stepen organizacionih sposobnosti

Dodatne napomene:

Osim svih navedenih dokumenata koje kandidat svakako treba da poseduje, od njega se i očekuje i odlično poznavanje zakonskih pravila u vezi sa overom, kako onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, to jest svih vrsta potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, tako i dokumenata koja ulaze u sastav poslovne, građevinske, medicinske, tenderske i tehničke dokumentacije, ali i pravnih akata (presude, tekovine Evropske Unije, licence, tužbe, sertifikati, žalbe i ostalo). Sem toga, kandidati bi trebalo da poseduju dovoljan nivo znanja o pravilnom načinu overe dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, ali i svih ličnih dokumenata.
Ponašanje u skladu sa zakletvom koju su položili prilikom sticanja zvanja sudski tumač za japanski jezik, to jest poštovanje politike zaštite podataka se apsolutno očekuje od svih prijavljenih kandidata.
A oni kandidati koji uz ispunjavanje navedenih zahteva ovog oglasa imaju i relevantan dokaz ne samo o znanju nekog drugog stranog jezika na višem nivou, već i poseduju dozvolu za overavanje dokumenta koja su na tom jeziku, će svakako biti u prednosti prilikom konkurisanja.
Samo oni kandidati koji budu prošli u uži krug će biti obavešteni o rezultatima konkursa za radno mesto sudski tumač za japanski jezik u Akademiji Oxford, a prihvatamo isključivo one prijave koje su kompletne.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com