Posao – Sudski tumač za engleski jezik

9857 pregleda6 prijava

Usled povećanog obima posla, Prevodilački centar Akademije Oxford poziva sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju navedene uslove da konkurišu za radnu poziciju:

Sudski tumač za engleski jezik

Broj izvršilaca: 3

Ako uz diplomu Filološkog faluteta za smer engleski jezik i književnost posedujete i validan dokaz da možete da se bavite poslovima overe na ovom jeziku, predani ste svom poslu, koji obavljate maksimalno profesionalno i kvalitetno, a uz to posedujete iskustvo u radu u navedenom trajanju, onda ste upravo Vi pravi kandidat za ovo radno mesto. Prijavu na konkurs za poziciju sudski tumač za engleski jezik možete doneti lično u bilo koju poslovnicu Akademije Oxford ili potrebna dokumenta poslati elektronskim putem na mejl poslovi@akademijaoxford.com.

Uslovi za konkurisanje:

  • diploma Filološkog fakulteta, smer anglistika (engleski jezik i književnost)
  • Rešenje o postavljenju sudskog tumača za engleski jezik
  • radno iskustvo na poslovima overe dokumenata na engleskom jeziku u trajanju od minimum godinu dana
  • odlično poznavanje odredbi zakona u vezi sa overom različitih vrsta dokumenata
  • poznavanje rada na računaru u programima paketa Microsoft Office
  • profesionalan odnos prema poslu, preciznost i pedantnost u obradi dokumenata
  • razvijene veštine komunikacije i sposobnosti organizacije
  • spremnost za rad u kratkim rokovima i pod pritiskom
  • prihvatanje zadataka na terenu, ako je tako zahtevano

Dodatne napomene:

Posao sudskog tumača iziskuje ne samo odlično poznavanje engleskog jezika, a u smislu znanja stručnih termina vezanih za različite oblasti, već i odlično poznavanje odredbi zakona koje su vezane za pravilnu overu dokumenata, pa se upravo to i očekuje od kandidata koji konkurišu na radno mesto sudski tumač za engleski jezik u Akademiji Oxford.
Podrazumeva se da je svaki kandidat upoznat sa politikom zaštite podataka koji su mu dostupni, te da je maksimalno poštuje, budući da se na to obavezao i zakletvom pri nadležnom sudu. Uz to, od prijavljenih kandidata se očekuje da su stekli iskustvo u obradi različitih vrsta dokumenata, tako da mogu da izađu u susret svim zahtevima naših klijenata. A to znači da podjednako dobro vladaju overom ličnih, medicinskih i poslovnih, ali i dokumenata iz oblasti obrazovanja, nauke, te građevinske industrije, odnosno da poznaju način obrade pravnih akata, ali i svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama kada se to zahteva (potvrde, saglasnosti, uverenja, izjave).
U prednosti su svi oni kandidati koji uz ispunjavanje navedenih uslova poseduju i validan dokaz o višim nivoima znanja nekog drugog stranog jezika, a u mogućnosti su i da izvrše overu i za dokumenta koja su na tom stranom jeziku.
Svi kandidati koji budu ušli u uži izbor će biti blagovremeno obavešteni, a u obzir će se uzeti samo one prijave koje su kompletne i koje zadovoljavaju opšte uslove konkursa.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com