Posao – Sudski tumač za bugarski jezik

7975 pregleda0 prijava

Ako posedujete Rešenje o postavljenju sudskog tumača za bugarski jezik, a stekli ste i iskustvo u obavljanju ovog posla, pravi je trenutak da izvršite prijavu na konkurs koji je otvorio Prevodilački centar Akademije Oxford za radno mesto:

Sudski tumač za bugarski jezik

Broj izvršilaca: 2

Od kandidata se očekuje:

  • diploma Filološkog fakulteta, smer bugarski jezik i književnost
  • Rešenje o postavljenju sudskog tumača za bugarski jezik
  • iskustvo u obavljanju navedenog posla u trajanju od minimum godinu dana
  • poznavanje procesa overe dokumenata do tančina
  • osnovna računarska pismenost
  • spremnost za pružanje usluga i na terenu, kada to zahtevaju klijenti
  • profesionalan odnos prema radu
  • staloženost, pedantnost u radu, preciznost izraza
  • odlične veštine usmene komunkacije na bugarskom i srpskom
  • visoko razvijene organizacione sposobnosti

Dodatne napomene:

Osim već navedenih opštih zahteva, napominjemo da su u prednosti svi oni kandidati koji ih zadovoljavaju, ali koji uz poznavanje bugarskog jezika imaju visok nivo znanja i bilo kog drugog stranog jezika, te su spremni da obrađuju dokumenta koja su prevedena sa bugarskog na taj strani jezik, ali i sa njega na bugarski.
Od prijavljenih kandidata se očekuje izuzetna profesionalnost, te odlično vladanje materijom, kao i poznavanje svih validnih zakonskih odredbi koje se odnose na overu dokumenata. Takođe bi trebalo da su upoznati sa svim tipovima dokumenata koja mogu da zahtevaju overu (poslovna i lična dokumenta, različite vrste potvrda, saglasnosti, uverenja, izjava, ali i svi tipovi ugovora, licenci, punomoćja za zastupanje i ostala pravna akta).
Ako ispunjavate navedene uslove, ne zaboravite da nam svakako prilikom slanja prijave dostavite i dokaz o tome, odnosno kopiju Rešenja o postavljenju sudskog tumača za bugarski jezik.
Uzećemo u obzir samo kompletne prijave, odnosno one koje ispunjavaju naša očekivanja! Nekompletne i neadekvatne prijave se neće uzimati u razmatranje. O ishodu konkursa će biti obavešteni svi kandidati koji uđu u uži krug.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com