Posao – Sudski tumač za albanski jezik

7933 pregleda1 prijava

Ako posedujete diplomu Filološkog fakulteta i potvrdu da ste ovlašćeni za obavljanje poslova sudskog tumača za albanski jezik, pozivamo Vas da kontaktirate najbližu poslovnicu Akademije Oxford ili da svoju prijavu pošaljete na mejl poslovi@akademijaoxford.com i konkurišete za radno mesto:

Sudski tumač za albanski jezik

Broj izvršilaca: 2

Od Vas se očekuje:

  • diploma Filološkog fakulteta, smer albanski jezik i književnost
  • Rešenje o postavljenju sudskog tumača za albanski jezik
  • iskustvo na navedenim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana
  • poznavanje zakonskih odredbi koje se tiču overe dokumenata
  • poznavanje rada na računaru
  • visok stepen komunikacijskih veština
  • profesionalnost, pedantnost, preciznost u prevođenju
  • spremnost za rad na terenu kada je potrebno
  • odlične organizacione sposobnosti

Dodatne napomene:

Samim tim što je pozicija sudskog tumača za albanski jezik vrlo odgovorna, od kandidata se očekuje da je u potpunosti upoznat sa svim zakonskim aktima, odnosno da je ovladao u potpunosti čitavim procesom overe, te da je spreman da u kratkim rokovima izvrši overu zahtevanih dokumenata, bez obzira da li su u pitanju lična ili poslovna dokumenta, potvrde, izjave, uverenja ili ona dokumenta koja su vezana za nauku i obrazovanje, te bilo koja druga koja dostave klijenti.
Podrazumeva se da sudski tumač za albanski jezik poseduje dokaz o imenovanju, čiju kopiju treba da dostavi uz CV, kao i da će maksimalno profesionalno pristupiti poslovima overe dokumenata u najkraćem mogućem roku.
Ukoliko kandidat poseduje znanje još nekog stranog jezika, to će se uzeti u obzir i smatrati prednošću ako može da izvrši overu i za dokumenta na tom stranom jeziku.
Isključivo prijave onih kandidata koje zadovoljavaju u potpunosti sve uslove koji su navedeni u opštem delu se uzimaju u obzir prilikom odabira. Sve nekompletne prijave se neće uzimati u obzir. O rezultatima konkursa će biti obavešteni samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com