Posao – Sudski tumač za turski jezik

7449 pregleda1 prijava

U želji da proširi svoj tim vrhunskim stručnjacima za turski jezik, Prevodilački centar Akademije Oxford otvara konkurs za radno mesto:

Sudski tumač za turski jezik

Broj izvršilaca: 2

Kandidati koji imaju dozvolu od nadležnih institucija za obavljanje poslova overe svih vrsta dokumenata koja su na turskom jeziku, to jest poseduju dokaz da su ovlašćeni sudski tumači za turski jezik, a žele da se priključe timu Akademije Oxford mogu da svoj CV, kao i kopije navedenih dokumenata donesu lično u bilo koji od preko 20 naših poslovnica ili da ih pošalju na mejl poslovi@akademijaoxford.com.

Od kandidata se očekuje:

  • diploma Filološkog fakulteta, katedra za orijentalistiku, turski jezik i književnost
  • Rešenje o postavljenju sudskog tumača za turski jezik
  • godinu dana iskustva najmanje u poslovima overavanja svih vrsta dokumenata na turskom jeziku
  • odlično poznavanje odredbi zakona koje su u vezi sa overavanjem dokumenata
  • poznavanje rada na računaru, sa akcentom na Microsoft Office programima
  • profesionalan odnos prema radu, kolegijalnost, poštovanje zahteva klijenata
  • spremnost za izlazak na teren, kada je to potrebno
  • komunikativnost, organizovanost i pedantnost
  • poštovanje rokova i spremnost za izradu overe i u kratkim rokovima

Dodatne napomene:

Sem posedovanja svih navedenih dokumenata, podrazumeva se da kandidati koji konkurišu na oglas za posao sudski tumač za turski jezik imaju sasvim dovoljno znanja i iskustva, te da znaju na koji način se vrši overa medicinske, građevinske, tehničke i tenderske, odnosno poslovne dokumentacije, ali i ličnih i dokumenata vezanih za nauku i obrazovanje. Uz to se podrazumeva da su savladali pravilan način overe pravnih akata, ali i onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim prilikama, što podrazumeva overu svih vrsta saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja.
Svi kandidati koji konkurišu na ovo radno mesto moraju da poštuju i politiku zaštite podataka, to jest podrazumeva se da će se ponašati u skladu sa zakletvom koju su imali prilike da polažu prilikom sticanja zvanja sudski tumač za turski jezik.
Ukoliko kandidat zadovoljava sve zahteve ovog konkursa, a poseduje i validan dokaz o visokom nivou kako znanja nekog stranog jezika, tako i dozvolu za overavanje dokumenata koja su na tom jeziku, sasvim sigurno će to biti smatrano za prednost prilikom konkurisanja.
Prihvatamo samo prijave kandidata koji u potpunosti zadovoljavaju navedene zahteve, kao i one prijave koje su kompletne. A o rezultatima ovog konkursa se obaveštavaju samo kandidati koji uđu u uži krug i to u propisanom roku.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com