Posao – Sudski tumač za ruski jezik

7942 pregleda0 prijava

Zahvaljujući povećanju broja zahteva za overu dokumenata na ruskom jeziku javila se potreba za otvaranjem konkursa na radnoj poziciji

Sudski tumač za ruski jezik

Broj izvršilaca: 2

Kandidati koji zadovoljavaju sve navedene uslove, odnosno uz validnu diplomu Filološkog fakulteta, imaju i dozvolu za obavljanje poslova overe, to jest poseduju Rešenje o postavljenju sudskog tumača za ruski jezik, mogu da nam prijavu dostave lično u svim našim poslovnicama, koje se osim u Beogradu i to na nekoliko lokacija, nalaze i u Novom Sadu, Jagodini, Nišu i Čačku, ali i u Ćupriji, Subotici, Kraljevu i brojnim drugim gradovima u našoj zemlji. Takođe imate mogućnost da nam sva potrebna dokumenta pošaljete na mejl poslovi@akademijaoxford.com.

Od kandidata očekujemo:

  • diplomu Filološkog fakuteta, ruski jezik i književnost
  • Rešenje o postavljenju sudskog tumača za ruski jezik
  • radno iskustvo na poslovima overe dokumenata u trajanju od najmanje 12 meseci
  • visok nivo poznavanja zakona u vezi sa načinom overe različitih dokumenata
  • osnovna računarska pismenost
  • razvijene veštine komunikacije na oba jezika (srpskom i ruskom)
  • profesionalizam u svakom segmentu rada i u odnosu sa klijentima i ostvalim članovima tima
  • poštovanje zahteva klijenata, te izlazak na teren, ako je potrebno
  • odlična organizovanost

Dodatne napomene:

Podrazumeva se da se od kandidata očekuje posedovanje navedenih dokumenata, to jest diplome Filološkog fakulteta, smer za ruski jezik i književnost te Rešenja o postavljenju sudskog tumača za ruski jezik, ali se isto tako od kandidata zahteva i poznavanje načina overe apsolutno svih vrsta dokumenata. A to znači da moraju biti upoznati sa obradom kako ličnih, odnosno poslovnih dokumenata, tako i onih koja se odnose na oblast obrazovanja ili nauke, te dokumenata koja se vrlo često zahtevaju od strane nadležnih institucija, to jest svih vrsta potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti. Uz njih, zainteresovani kandidati moraju biti upoznati i sa obradom pravnih akata, odnosno svih vrsta sertifikata, licenci, ugovora, ali i tekovina Evropske Unije, te sudskih presuda, kao i žalbi, odluka, rešenja i tužbi, te sa obradom onih dokumenata koja ulaze u sastav najpre medicinske i građevinske, a zatim i tehničke i dokumentacije za tendere.
Sem toga, od kandidata koji konkuriše na oglas za sudskog tumača za ruski jezik se očekuje maksimalno poštovanje politike zaštite podataka, to jest ponašanje u skladu sa zakletvom koju je položio kada je stekao ovo zvanje.
Onaj kandidat koji uz sve što smo pomenuli poseduje i visok nivo znanja nekog drugog stranog jezika, to jest validan dokaz da može da vrši overu dokumenata koja su na tom jeziku, će svakako biti u prednosti prilikom odabira.
Isključivo one prijave koje su kompletne će biti uzete u obzir, a samo oni kandidati koji budu ušli u uži izbor će dobiti blagovremeno obaveštenje o rezultatima ovog konkursa.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com