Posao – Sudski tumač za holandski jezik

7757 pregleda0 prijava

Sa povećanjem broja zahteva klijenata Akademije Oxford koji se odnose na overu dokumenata na holandskom jeziku javila se potreba da raspišemo konkurs za radno mesto:

Sudski tumač za holandski jezik

Broj izvršilaca: 2

Kandidati koji pored validne diplome Filološkog fakulteta imaju i ovlašćenje izdato od strane nadležnih institucija Republike Srbije za obavljanje poslova overe dokumenata na holandskom jeziku, odnosno imaju Rešenje o postavljenju sudskog tumača za holandski jezik, te poseduju dovoljno iskustva u radu, a žele da postanu deo tima mladih i dinamičnih stručnjaka, su pozvani da pošalju prijavu na konkurs za radno mesto sudski tumač za holandski jezik. A to mogu izvršiti ili slanjem na mejl poslovi@akademijaoxford.com ili ličnom dostavom u jednu od naših poslovnica. Pored nekoliko njih u glavnom gradu Srbije, pronaćićete ih i u Novom Sadu i Subotici, ali i u Jagodini, Nišu, Kragujevcu i Ćupriji, te Kraljevu, Čačku i drugim gradovima.

Od kandidata se očekuje:

  • diploma Filološkog fakuteta, katedra za nederlandistiku (holandski jezik i književnost)
  • Rešenje o postavljenju sudskog tumača za holandski jezik
  • godinu dana iskustva minimu na poslovima overe dokumenata na holandskom jeziku
  • znanje svih zakonskih odredbi koje su u vezi sa overom dokumenata
  • poznavanje programa iz Microsoft Office paketa i uopšteno, rada na računaru
  • organizovanost, komunikativnost, kolegijalnost
  • poštovanje rokova, profesionalan odnos prema radu i zahtevima klijentima
  • ako je to potrebno, izlazak na teren i ispunjenje zahteva klijenata

Dodatne napomene:

Sem relevantnih dokaza o nivou stručne spreme, odnosno o dozvoli za obavljanje poslova overe dokumenata na ovom jeziku, podrazumeva se da su kandidati u potpunosti upoznati sa pravilnim načinom overe svih vrsta dokumenata. Tu najpre mislimo na ona dokumenta koja spadaju u lična (pasoš, lična karta, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu i druga), ali i na dokumenta koja čine medicinsku, poslovnu, tendersku, tehničku i građevinsku dokumentaciju. Trebalo bi da su kandidati upoznati i sa načinom obrade pravnih akata, odnosno dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, kao i svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, to jest svih tipova izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda.
Poštovanje politike zaštite podataka, odnosno ponašanje u skladu sa zakletvom koju je kandidat položio kada je stekao zvanje sudski tumač za holandski jezik je zahtev koji se ne dovodi u pitanje.
Svaki kandidat koji poseduje znanje bilo kog drugog jezika, uz ispunjenje svih navedenih zahteva, će svakako biti u prednosti, a posebno ukoliko poseduje važeći dokaz da mu je dozvoljeno da vrši overu dokumenata koja su na tom stranom jeziku.
Prijave onih kandidata koji u potpunosti zadovoljavaju navedene uslove ovog konkursa će jedino biti uzete u razmatranje, dok će one nekompletne biti odbačene, a samo kandidati koji budu ušli u uži izbor će dobiti informacije o rezultatima konkursa.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com