Ljudski resursi

Svi poslovi koje zainteresovani kandidati mogu da pronađu u okviru kategorije ljudski resursi na sajtu poslovi Akademije Oxford se odnose na radne pozicije vezane za upravljanje oblašću ljudskih resursa, odnosno Human Resource (HR) u određenoj kompaniji. A pod tim se misli da potencijalni kandidati treba da budu upoznati sa svim pravilima procesa planiranja razvoja ovog odeljenja, ali i zapošljavanja, te da su kompetentni da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata, odnosno njihove  obuke. Takođe se od njih očekuje da vladaju odlično procesom planiranja, ali i vođenja orjentacije kandidata koje zapošljavaju, te da su sposobni da izvrše i planiranje i organizovanje programa njihovog stručnog usavršavanja.

Svi potencijalni kandidati koji su zainteresovani za zapošljavanje u ovoj oblasti moraju biti upoznati i sa ostalim detaljima vezanim za oblast HR – a, odnosno da znaju kako se izrađuje Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i opis svih aktuelnih radnih pozicija u jednoj kompaniji, te da mogu svim trenutno i potencijalno zaposlenim kandidatima da pruže sve potrebne informacije o kompaniji i njenoj poslovnoj politici, pravilima ponašanja, kao i sve druge informacije koje su zaposlenima bitne.

U kategoriji ljudski resursi na sajtu poslovi Akademije Oxford se uglavnom javljaju oglasi za radne pozicije poput HR menadžera, odnosno menadžera ljudskih resursa ili njegovog asistenta, kao i  direktora službe ljudskih resursa. Najjednostavnije rečeno, polje delovanja ovih kandidata je usmereno na sve one oblasti koje su vezane za zapošljavanje kandidata koji se prijavljuju na određene radne pozicije, te primena svih onih radnji koje zakon nalaže u ovoj oblasti, kao i pridržavanje pravila međunarodno priznatih standarda za oblast HR – a.

Osim radnog iskustva, koje je vrlo često jedan od bitnih uslova za konkurisanje na radne pozicije u oblasti ljudskih resursa, pred potencijalne kandidate se postavlja i zahtev o poznavanju barem jednog stranog jezika. Iako je u većini slučajeva u pitanju poznavanje engleskog jezika, neretko se od potencijalnih kandidata zahteva i poznavanje još jednog stranog jezika, a u zavisnosti od zemlje u kojoj posluje kompanija koja je oglas objavila. Takođe, još jedan zahtev koji se često nalazi u oglasima koje nudi kategorija ljudski resursi na sajtu poslovi Akademije Oxford je i poznavanje rada na računaru i to primarno korišćenje programa Microsoft Word i Excel, te Power Point, kao i izražene veštine komunikacije, kako svakodnevne tako i poslovne, te visok stepen sposobnosti pisanog i usmenog izražavanja.

Obično se od kandidata zahteva posedovanje diplome nekog od fakulteta na kome se izučavaju društvene nauke, a najčešće je u pitanju diploma iz oblasti psihologije ili sociologije. Od osobina koje se očekuju od svih kandidata koji su zainteresovani za obavljanje poslova u oblasti ljudskih resursa, svakako treba pomenuti i sklonost ka radu u timu i aktivnom slušanju, ali i visok stepen sposobnosti dobre procene karaktera. Često se zahteva i visok stepen profesionalnosti, te samostalnost, ali i ljubaznost u ophođenju i samopouzdanje, uzevši u obzir da je ova radna pozicija u kompanija vrlo odgovorna, jer je HR menadžer najpre zadužen za odabir novog kadra, gde, u principu nema mesta za greške.

Pored svih zahteva koje smo naveli, gotovo svaki oglas koji možete pročitati u okviru kategorije ljudski resursi na sajtu poslovi Akademije Oxford podrazumeva i određeni nivo iskustva u obavljanju ovih poslova. Naravno, uvek se može dogoditi da naiđete i na one kompanije koje u oglasima ne naglašavaju precizno da li se i koliki nivo iskustva na sličnim poslovima očekuje, tako da na njih mogu da konkruišu i oni kandidati koji zadovoljavaju sve pomenute zahteve, a koji ipak do sada nisu imali prilike da obavljanju poslove na ovoj radnoj poziciji, te praktično nemaju uopšte iskustva.

Sem mogućnosti da sami redovno pretražujete sajt poslovi Akademije Oxford i oglase u okviru kategorije ljudski resursi, imate mogućnost i da vam poslovi iz ove oblasti, odnosno bilo koje druge, stižu preko mejla, a jednostavnim prijavljivanjem na našu mejling listu.

O nama

Sa ciljem da svim zainteresovanim kandidatima na jednom mestu pružimo mogućnost pretrage svih oglasa za posao, stvorili smo online portal "Poslovi Akademija Oxford". Time je svakome ko želi da pronađe posao iz snova pruženo nebrojeno mogućnosti, počev od dostave oglasa na mejl, preko mogućnosti kreiranja svoje radne biografije (CV) na našem sajtu, pa do jednostavne pretrage radnih pozicija po kategorijama.

Pretraga poslova

Kontakt

Akademija Oxford
Kneginje Milice 21/8, Jagodina
poslovi@akademijaoxford.com